Tájékoztató a kommunális és szelektív hulladékszállítás rendjéről

Printer-friendly versionPDF verzió

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Köszönjük, hogy elolvassa a Vertikál Zrt. tájékoztatóját, melynek célja, hogy információkat nyújtsunk a legfontosabb hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos tudnivalókról.

Legfontosabb információként e tájékoztató mellett megtalálja a 2013. év hulladékszállítási naptárát, mely tartalmazza a heti rendszerességgel gyűjtött kommunális hulladék szállítási napját, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási napjait, melyről az alábbiakban adunk bővebb tájékoztatást.

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer indulásával bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír és műanyag) kihelyezi a gyűjtési útmutatóban leírt módon, a hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon az ingatlan elé.

Gyűjtési időszak: A mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon, a 2013. évben 13 alkalommal.

Zöld hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egy lágyszárú növényeket zsákban, az ágat, gallyat maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegekben összekötve, maximum 0,1 m3 mennyiségben kell kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közterületet ne szennyezze.

A szolgáltatás igénybevételéhez cégünk 8 db ún. "zöld matricát" biztosít, melyet a közeljövőben juttatunk el minden ingatlantulajdonoshoz. Amíg a matricák nem állnak rendelkezésre, addig alkalmanként csak a fentiekben meghatározott mennyiségben van lehetősége zöldhulladék kihelyezésére.

Gyűjtési időszak: 2013. évben 8 alkalommal, a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon.

Fontos tudnivalók!

A szelektív házhoz menő szolgáltatásunk szállítási napjai egybeesnek a kommunális hulladékgyűjtési napokkal, de a tevékenységet külön gépkocsival végezzük.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat, és a zöld hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő edénnyel egyidőben, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja.

A szelektív hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!

Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja bevezetni az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő a háztartásban keletkezett lom elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk a fenntarthatóság jegyében, környezetünk tudatos védelme érdekében szolgáltatási területünk összes településén 2013 februárjától megkezdi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Szolgáltatásunk akkor lesz sikeres, ha egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásban keletkezett újrahasznosítható és komposztálható hulladékok kezelésére.

Együttműködő munkájukat előre is köszönjük.

 

PAPÍR MŰANYAG KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK
Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek -és kozmetikai cikkek papírdobozai,színes -és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva, áttetsző zsákban
színes -és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes),
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres),
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech),
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok
fűkaszálék, lomb, kerti gyomok
Gyűjtési módja: áttetsző zsákban, tisztán és egyéb hulladék nélkül
ágnyesedék
Gyűjtési módja: max. 70 cm-es hosszúságúra darabolva, kötegekbe összekötve

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu, honlap: www.vertikalzrt.hu.
Régiós elérhetőségek:
Központ: Polgárdi régió: 22/576-070, kommunalis@vertikalrt.hu
Adonyi régió: 25/504-520, info@deszolg.hu
Sárbogárdi régió: 25/508-990, szallitas@kozevkft.hu

 

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, és együttműködik velünk!

Vertikál Zrt.

Érvényes:2013.01.07-től 2013.12.31-ig