Tájékoztató kálozi ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk szolgáltatási területe ismét növekedett, ami logisztikai szempontok miatt az eddigi szállítási rend átszervezését igényelte.

Káloz településen a hulladékszállítás eddig kialakított szállítási rendjén 2016. május 01-től változtatnunk kell. A változtatást a Település Polgármesterével egyeztettük.

A háztartási, a csomagolási és a zöld hulladékok begyűjtése és szállítása
2016. május 01-től
csütörtöki
napokon történik.

Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint, 2016. május 01-től csütörtöki napon helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. A települési vegyesen gyűjtött hulladék április 29-ét követő szállításának első napja május 5.-én lesz és azt követően minden héten, csütörtöki napon.

A szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék zsákos begyűjtése időpontjai változnak a kiküldött naptárban megjelölt napot megelőző napon, szintén csütörtökönként áll az Önök rendelkezésére, kérjük továbbra is vegyék igénybe ezeket, és gyűjtsék szelektíven a keletkező hulladékaikat.

A szelektív hulladék és zöldhulladék zsákos begyűjtése a következő időpontokra változott:

Hulladék típus

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Komposztálható

5

16

14

11

8

6

17

 

Újrahasznosítható

19

30

28

25

22

20

24

15

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hogy a hulladékról szóló törvény 2016.április 01-i módosításával a közszolgáltatási díj számlázását az állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt vette át. Társaságunk közszolgáltatóként, az új helyzetben a díjak kiszámlázására és beszedésére csak a 2016.ápilis 1-ét megelőző időszakot érintően jogosult.

A hulladékgyűjtő edény méretét esetenként meghaladó emblémás többlethulladék zsákot az ingatlanhasználók bizonylattal, aláírás és irat ellenében a helyi önkormányzatnál vehetik át, a díját az NHKV ZRT utólag fogja kiszámlázni.

Az elkülönített zöldhulladék gyűjtés céljára szolgáló zsák biztosításáért, mint kötelező közszolgáltatási résztevékenységért, közszolgáltatási díjat 2016.04.01-től nem számlázhatunk.

A zöldhulladék gyűjtésére társaságunk gyűjtési naponként 1 db biológiailag lebomló zsákot biztosít, az első zsákot eljuttatjuk a szerződéssel rendelkező partnereinkhez, a további zsákokat a helyi önkormányzatnál vehetik át. Jogszabályi változás miatt, kizárólag biológiailag lebomló zsákban szállíthatjuk el a kihelyezett zöldhulladékot.

A hulladékok begyűjtésével és szállításával kapcsolatos bejelentés, információkérés:
Központi ügyfélszolgálatunkon keresztül, az alábbi formákban érhető el:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu

Polgárdi 2016. április 22.

Tisztelettel:

Ferencz Kornél s.k.
Igazgatóság elnöke
VERTIKÁL Nonprofit Zrt