Változás a zöldhulladék szállításával kapcsolatosan

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!
 

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladék szállítását 2016. január 01.-től az alábbiak szerint végezzük:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok között, az alábbiakat tartalmazza:

„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.”

A fenti szabályozás 2016. január 01.-én lépett hatályba, ezért ezt követően a zöld hulladékot már csak a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. emblémájával ellátott biológiailag lebomló zsákban vagy a külön erre a célra megvásárolt és „ZÖLD HULLADÉK” feliratú matricával ellátott szabvány gyűjtőedényben kihelyezve szállítjuk el!

Természetesen a fenti szabályozás az ágszerű zöld hulladék szállítását nem érinti, azt ezután is az eddigiekhez hasonló módon lehet kihelyezni a gyűjtési napokon.

Felhívjuk figyelmét, hogy kisebb mennyiségű zöld hulladékot a heti szállítások alkalmával kihelyezett biológiailag lebomló hulladékok tárolására rendszeresített gyűjtőedénybe is beleteheti!

Megértését és együttműködését köszönjük!

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.