Közszolgáltatási díj számlázása 2016.04.01. dátumtól

2016. április 01.-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja ki a hulladékszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó díjszámlákat.

A hulladékszállítást a továbbiakban is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi, amennyiben a hulladékszállítási szolgáltatás rendje változik, arról tájékoztatjuk Önöket.

Tájékoztatjuk az üdülős ingatlantulajdonosokat, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a személyi okmányaik vagy az 2015. évi befizetett számla bemutatásával az illetékes ügyfélszolgálatainkon átvehetik a szolgáltatás biztosításához szükséges gyűjtőzsákokat. Amennyiben a zsákok átvételét nem az ingatlan tulajdonosa vagy hozzátartozója intézi személyesen, abban az esetben kérjük, hogy az ellenőrizhetőség érdekében meghatalmazás keretében tegye azt.