Tájékoztató a közszolgáltatási díjfizetés felfüggesztésének lehetőségéről gazdálkodó szervezeteknek

Printer-friendly versionPDF verzió

A hatályos jogszabályok[1] szerint a gazdálkodó szervezeteknek[2] kötelezően igénybe kell venniük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és díjfizetési kötelezettségük van. A világjárvány hatására elrendelt veszélyhelyzet következtében azonban több gazdálkodó szervezet[2] működése úgy módosult, hogy nem keletkezik hulladék és az edényzet ürítésére sem kerül sor.

Az NHKV Zrt. ezért lehetővé teszi ezen gazdálkodó szervezetek[2] számára, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését kérelmezzék 2020. március 17-étől 3 hónapos időtartamra.

Az igénybevételhez hiánytalanul kitöltendő, „KÉRELEM gazdálkodó szervezetek[2] részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének és a díjfizetés felfüggesztésére” elnevezésű kérelem formanyomtatványt az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szükséges megküldeniük ügyfeleinknek.

A kérelemhez mellékelni szükséges a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolati példányát, az aláírási címpéldány másolatát, illetve, ha más személy jár el az ügyintézésben, akkor a jogosult által adott meghatalmazás másolatát is.

 

 

[1] a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendelkezései

2 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

 

[1] a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendelkezései

[2] a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

[2] a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

[2] a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

[2] a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény