Kutatási és fejlesztési tevékenység

Printer-friendly versionPDF verzió

Társaságunk 2001-ben, az országban elsőként kezdett kísérleteket – a gödöllői Szent István Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel együttműködve – a lerakóba kerülő hulladékmennyiség és a szervesanyag-tartalom csökkentésére. A kutatóintézményekkel közösen kidolgozandó technológia üzemszerű kialakítást követően alacsony üzemeltetési költséggel, és a környezet terhelése nélkül működtethető. Először a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat jelentősen csökkentő, ún. biológiai szárazstabilizálással kísérleteztünk, mely kísérletek eredményeképpen a hulladékok kezelésére komplex feldolgozási technológiát fejlesztettünk ki.

2004. évben szintén elindítottunk egy műszaki fejlesztési projektet, mely szervesen kapcsolódott a 2001-es projekthez. A technológiafejlesztés célja, a szilárd települési hulladékok komplex, hazai viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes hulladékhasznosítási technológiai rendszerének kidolgozása, amelynek eredményeként környezetvédelmi szempontból megfelelő, gazdaságos és hatékony megoldást lehet kínálni a hazai hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésével foglalkozók számára.

Ugyanebben az évben elindult egy másik műszaki fejlesztési projekt is, melynek célja, a háztartási kis elektromos berendezéseknek minősülő termékek újrahasznosítása, egyrészt elkerülve a veszélyes hulladékok esetében a kezelés hiányában fellépő környezeti kockázatot másrészt, biztosítva a kisgépekbe beépített igen értékes szerkezeti anyagoknak a termelési folyamatba való visszaforgatását.

2006. évben a HEFOP (Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) keretében részt vettünk egy munkaerő fejlesztési, képzési projektben, ezáltal is biztosítva, hogy mind a kommunális, mind az építőipari tevékenység területén magasan kvalifikált munkaerővel rendelkezzünk, kiknek szakmai tudása a tapasztalattal párosulva biztosítja a magas színvonalú hulladékgazdálkodási tevékenység végzését, egy kiterjedt hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését.

Ugyancsak 2006. évben elindítottunk egy kutató-fejlesztő projektet, mely projektbe foglalt munka célja, a településeken keletkező hulladékok egységes rendszerben történő kezelése és hasznosítása, hazai viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes komplex technológiai minta rendszerének kidolgozása, különös tekintettel, a szilárd települési hulladékok maradvány anyagából történő szabályozott fűtőértékű másodtüzelőanyagok előállítására, a szerves anyagok közvetett módon történő felhasználására (tápanyag bevitel), az építési hulladékokból ásványi és tüzelőanyag termékek, valamint az elektronikai hulladékokból a fémek és műanyagok kinyerésére és hasznosítására.

Társaságunk közreműködésével 2007. évben újabb kutatás-fejlesztési projekt került elindításra, melynek átfogó célja, a települési szilárd hulladékok komplex hasznosítási eljárása során a lehető legnagyobb mértékű energetikai hasznosítás elérése. Ki kellett dolgozni a hazai viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes technológiai rendszert, amely környezetvédelmi szempontból megfelelő, gazdaságos és hatékony megoldást kínál a hazai hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésével foglalkozók számára.