News

Nyári ügyfélszolgálati nyitva tartás

Szabadbattyán: július 25.- 29. és augusztus 22.-26. között szünetel

Sárbogárd: július 20. – 29. között 8:00-12:00 óráig üzemel

Ercsi: július 25. – augusztus 06. között szünetel

Délegyháza: július 25. – augusztus 05. között szünetel

Alsónémedi: július 25. – augusztus 05. között szünetel

Taksony: július 25. – július 29. között szünetel

Üllő: július 25. – július 29. között szünetel

Felsőpakony: július 25. – július 29. között szünetel (07.28-án helyettesítés)

Kisbér: augusztus 22. – 26. között szünetel (08.24-én helyettesítés)

Tápióság: július 25. – július 29. között szünetel

Tököl: július 23. – augusztus 02. között a Művelődési Központ zárva!

Ügyfélfogadás: 2316 Tököl, Kun u. 10/a., minden pénteken 14-18 óra között

Telefon: 30/905-2018 vagy 20/343-4285

Ócsa: augusztus 01-jén szünetel

Nyáregyháza: augusztus 15. - augusztus 19. között szünetel

Lábatlan: augusztus 20. - augusztus 27. között szünetel

Közszolgáltatási díj számlázása 2016.04.01. dátumtól

2016. április 01.-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja ki a hulladékszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó díjszámlákat.

A hulladékszállítást a továbbiakban is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi, amennyiben a hulladékszállítási szolgáltatás rendje változik, arról tájékoztatjuk Önöket.

Tájékoztatjuk az üdülős ingatlantulajdonosokat, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a személyi okmányaik vagy az 2015. évi befizetett számla bemutatásával az illetékes ügyfélszolgálatainkon átvehetik a szolgáltatás biztosításához szükséges gyűjtőzsákokat. Amennyiben a zsákok átvételét nem az ingatlan tulajdonosa vagy hozzátartozója intézi személyesen, abban az esetben kérjük, hogy az ellenőrizhetőség érdekében meghatalmazás keretében tegye azt.

Ünnepi szállítási rend

Értesítjük a Tisztelt Rédei és Bakonybánki Ügyfeleinket, hogy a hulladékszállítást 2016. május 16-a helyett 2016. május 13-án végezzük el. A szolgáltatási területünkbe tartozó többi településen a 2016. május 16-ai hulladékszállítást változatlanul elvégezzük.

Elektronikai hulladékgyűjtés Esztergom

A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a Fe-Group Zrt.-vel és Esztergom Város Önkormányzatával együttműködve 2016. május 21-én szombaton 8-13 óráig elektronikai hulladékgyűjtést szervez Esztergomban és Esztergom- Kertvárosban.  A gyűjtőpontokat a következő helyszíneken alakítjuk ki:

A gyűjtőakció során az esztergomi lakosoknak, vállalkozásoknak lehetőségük van a gyűjtőpontokon ingyenesen leadni a háztatásokban keletkezett elektronikai hulladékot (elektromos háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, számítógépeket, ép állapotban lévő televíziókat és monitorokat, elektromos tűzhelyeket, hűtőgépeket, MP3- és CD lejátszókat) valamint ólomakkumulátorokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a lomtalanítások alkalmával ne helyezzenek ki olyan hulladékot, melyet az elektronikai gyűjtés alkalmával lehetőség van leadni. A város és környékének tisztántartása érdekében kérnénk minden ügyfelünket, hogy a környezet védelmével kapcsolatos felelősségteljes hozzáállását azzal is igazolja, hogy az elektronikai hulladékok biztonságos ártalmatlanításáról a közszolgáltató által biztosított, ingyenes szolgáltatás keretében gondoskodik.

Szentmártonkáta tájékoztatás

Értesítjük Tisztelt Lakosokat, hogy 2016. május 5-től a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. látja el a hulladékszállítási közszolgáltatást Szentmártonkáta településen.

További információt a közszolgáltatásról ide kattintva olvashat:
Szentmártonkáta tájékoztató

Változás a zöldhulladék szállításával kapcsolatosan

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!
 

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladék szállítását 2016. január 01.-től az alábbiak szerint végezzük:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok között, az alábbiakat tartalmazza:

„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.”

 

Tájékoztató kálozi ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk szolgáltatási területe ismét növekedett, ami logisztikai szempontok miatt az eddigi szállítási rend átszervezését igényelte.

Káloz településen a hulladékszállítás eddig kialakított szállítási rendjén 2016. május 01-től változtatnunk kell. A változtatást a Település Polgármesterével egyeztettük.

A háztartási, a csomagolási és a zöld hulladékok begyűjtése és szállítása
2016. május 01-től
csütörtöki
napokon történik.

Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint, 2016. május 01-től csütörtöki napon helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. A települési vegyesen gyűjtött hulladék április 29-ét követő szállításának első napja május 5.-én lesz és azt követően minden héten, csütörtöki napon.

 

Tájékozatató Szabadbattyán Emmaróza településrész ingatlantulajdonosai részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. június 1-től Szabadbattyán Emmaróza területéről az önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően Társaságunknak csak a matricával ellátott zárt gyűjtőedényzetben áll módjában elszállítani a háztartási hulladékot.

Igénybe vehető edényzetek: 60 literes gyűjtő edényzet (1 fős háztartás esetén, igazolással), 80 literes gyűjtő edényzet, 120 literes gyűjtő edényzet, 240 literes gyűjtő edényzet

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány, a Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek MSZ EN 840-1:2013 szerinti szabványa. Tájékozatjuk, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas.

 

Pages