News

Ünnepi szállítási rend

Értesítjük a Tisztelt Rédei és Bakonybánki Ügyfeleinket, hogy a hulladékszállítást 2016. május 16-a helyett 2016. május 13-án végezzük el. A szolgáltatási területünkbe tartozó többi településen a 2016. május 16-ai hulladékszállítást változatlanul elvégezzük.

Elektronikai hulladékgyűjtés Esztergom

A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a Fe-Group Zrt.-vel és Esztergom Város Önkormányzatával együttműködve 2016. május 21-én szombaton 8-13 óráig elektronikai hulladékgyűjtést szervez Esztergomban és Esztergom- Kertvárosban.  A gyűjtőpontokat a következő helyszíneken alakítjuk ki:

A gyűjtőakció során az esztergomi lakosoknak, vállalkozásoknak lehetőségük van a gyűjtőpontokon ingyenesen leadni a háztatásokban keletkezett elektronikai hulladékot (elektromos háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, számítógépeket, ép állapotban lévő televíziókat és monitorokat, elektromos tűzhelyeket, hűtőgépeket, MP3- és CD lejátszókat) valamint ólomakkumulátorokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a lomtalanítások alkalmával ne helyezzenek ki olyan hulladékot, melyet az elektronikai gyűjtés alkalmával lehetőség van leadni. A város és környékének tisztántartása érdekében kérnénk minden ügyfelünket, hogy a környezet védelmével kapcsolatos felelősségteljes hozzáállását azzal is igazolja, hogy az elektronikai hulladékok biztonságos ártalmatlanításáról a közszolgáltató által biztosított, ingyenes szolgáltatás keretében gondoskodik.

Szentmártonkáta tájékoztatás

Értesítjük Tisztelt Lakosokat, hogy 2016. május 5-től a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. látja el a hulladékszállítási közszolgáltatást Szentmártonkáta településen.

További információt a közszolgáltatásról ide kattintva olvashat:
Szentmártonkáta tájékoztató

Változás a zöldhulladék szállításával kapcsolatosan

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!
 

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladék szállítását 2016. január 01.-től az alábbiak szerint végezzük:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok között, az alábbiakat tartalmazza:

„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.”

 

Tájékoztató kálozi ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk szolgáltatási területe ismét növekedett, ami logisztikai szempontok miatt az eddigi szállítási rend átszervezését igényelte.

Káloz településen a hulladékszállítás eddig kialakított szállítási rendjén 2016. május 01-től változtatnunk kell. A változtatást a Település Polgármesterével egyeztettük.

A háztartási, a csomagolási és a zöld hulladékok begyűjtése és szállítása
2016. május 01-től
csütörtöki
napokon történik.

Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint, 2016. május 01-től csütörtöki napon helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. A települési vegyesen gyűjtött hulladék április 29-ét követő szállításának első napja május 5.-én lesz és azt követően minden héten, csütörtöki napon.

 

Tájékozatató Szabadbattyán Emmaróza településrész ingatlantulajdonosai részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. június 1-től Szabadbattyán Emmaróza területéről az önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően Társaságunknak csak a matricával ellátott zárt gyűjtőedényzetben áll módjában elszállítani a háztartási hulladékot.

Igénybe vehető edényzetek: 60 literes gyűjtő edényzet (1 fős háztartás esetén, igazolással), 80 literes gyűjtő edényzet, 120 literes gyűjtő edényzet, 240 literes gyűjtő edényzet

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány, a Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek MSZ EN 840-1:2013 szerinti szabványa. Tájékozatjuk, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas.

 

Tájékoztató dömsödi ingatlanhasználók részére

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy Dömsöd település területéről a 2016. évi szelektív naptárban meghirdetett zöldhulladék gyűjtési időpontokon kívül az alábbi időpontokban és helyszínen fogadjuk kizárólag a zöldhulladékot:

2016. április 30. szombat   Dömsöd hulladéklerakó 7,00-17,00 óra között,
2016. június 25. szombat   Dömsöd hulladéklerakó 7,00-17,00 óra között,
2016. augusztus 27. szombat  Dömsöd hulladéklerakó 7,00-17,00 óra között.

A zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban kell a hulladéklerakóra szállítani. Abban az esetben, ha a zsák ennek nem felel meg, vagy más gyűjtőedényben kerül kiszállításra a zöldhulladék, úgy annak átvételére úgy kerülhet sor, hogy a kiszállító személynek a helyszínen ki kell üríteni a hulladékot. Egyéb hulladékot nem veszünk át az adott időpontokban.

Polgárdi, 2016. április 20.

Tisztelettel:

VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt.

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás holding rendszerű átszervezéséről

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2016.04.01-vel hatályba lépett 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerű működésre került átszervezésre. A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t.

Társaságunk változatlanul teljesíti a közszolgáltatási feladatot az ingatlanhasználók részére, mivel a szolgáltatás nyújtása és az ügyfélszolgálati feladatok ellátása a jövőben is megilleti. A feladatmegosztás következtében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására, ezért 2016.04.01-ét követően teljesített közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt állítja ki az Önök részére.

Tisztelettel:

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

Pages