Vállalati politika

Nyomtatóbarát változatPDF verzió

A Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. alapvető célja, hogy hulladékgazdálkodási, építőipari tevékenységét és gazdasági fejlődését magas minőségi szinten, a vevői igényekhez alkalmazkodva, környezettudatos, biztonságos és szociális szempontok együttes figyelembevételével irányítsa és vezesse.Tevékenységünk színvonalát minden esetben a vevők és más érdekelt felek igényei, előírásai, a felhasználási célok, a törvényi szabályozások, a vonatkozó jogi, műszaki, hulladékgazdálkodási, biztonsági és környezetvédelmi előírások együttesen határozzák meg.

A társaság vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a társaságra vonatkozó jogszabályok követelményeinek, valamint a szervezet által vállalt egyéb követelményeknek a teljesítése iránt. Törekedve a környezettel való harmonikus együttélésre, nagy hangsúlyt fektetünk a természeti erőforrások ésszerű felhasználására és a velük való takarékosságra, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülésére és a folyamatos fejlesztésre. Igyekszünk a gazdaságilag elérhető legmagasabb technológiai színvonal biztosítására tevékenységünk minden területén. Mind ügyfeleinket, mind munkatársainkat a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével motiváljuk a környezetvédelem ügyében való tevékeny részvételre.  A Zrt. vezetése felismerte, hogy a minőségi, lakossági és hatósági elvárásoknak megfelelő minőségű szakmai tevékenység végzéséhez elengedhetetlen, hogy a munkatársak, továbbá a társasággal közvetlen munkakapcsolatban álló szervezetek képviselői megfelelő biztonságos körülmények között végezzék munkájukat és ezen tevékenység közben ne szenvedjenek balesetet, egészségük ne károsodjon.

A Vertikál Zrt. 3 településen regionális hulladéklerakót, 13 településen hulladékgyűjtő udvart, 33 településen, összesen 73 db hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet, mellyel korszerű hulladékgazdálkodási rendszert tudunk működtetni a térségben.

 

Társaságunk folyamatosan lépéseket tesz annak érdekében, hogy a növekvő lakossági igényeknek valamint az Európai Unió előírásainak és irányelveinek folyamatosan megfeleljen:

  • kommunális hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése,
  • kéttényezős hulladékkezelési díj bevezetésének megalapozása,
  • munkahelyi veszélyes és szelektív hulladék gyűjtőhely, stb.

A Vertikál Zrt. a jövő nemzedék környezeti neveléséhez is aktívan hozzájárul azáltal, hogy iskolák és óvodák részére minden évben szelektív hulladékgyűjtési akciót biztosít, valamint igény szerint rendezvényeken képviselteti magát, ahol oktató anyaggal kollégáink a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a fiatalok figyelmét. Társaságunk az építőipari tevékenysége során kiemelten nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartására.   Munkáink során törekszünk a környezeti elemek egyensúlyának megőrzésére, ügyelünk a munkagépek környezetbarát, takarékos üzemeltetésére.

Környezettudatos tevékenységünk teljesítésének bizonyítéka a társaságnál működő MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti irányítási rendszer, amelybe törekedve a folyamatos fejlesztés fenntartására, a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzése érdekében beintegrálásra került az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő Munkahelyi egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer is. A rendszerek integrálásával lehetővé tesszük a vonatkozó környezetvédelmi, munka- és egészségvédelmi előírások teljes körű feltárását, a minőségi követelményekkel való összehangolását. Az integrált irányítási rendszer eredményes működtetése biztosítja a tevékenység minden elemére kiterjedő folyamatszemléletű, környezetközpontú megközelítést és a rendszerközpontú irányítást és a munkahelyi veszélyek, kockázatok rendszeres elemezésével a balesetmentes működés folyamatosságát.

A társaság minden munkatársa felelős saját munkavégzésének minőségéért, biztonságáért, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztéséért és a bevezetett rendszer hatékony, környezettudatos működtetéséért. A munkatársak folyamatos képzése, a végrehajtási technológiák és az infrastruktúra tervszerű fejlesztése, a környezeti és kockázati tényezők tudatos feltárása és kezelése biztosítja társaságunk eredményes, biztonságos és környezetbarát működésének folyamatosságát.

A társasági tevékenység végzéséhez szükséges beszállítók kiválasztásának elsődleges szempontjai a minőségképesség és a környezeti hatásokra való érzékenység. A társaság vezetése kinyilvánítja a minőségi, a baleset és egészségkárosodás mentes, környezetkímélő munkavégzés és a szervezeti célok elérése iránti elkötelezettségét, törekszik a vevői megelégedettségre és a rendszer folyamatos fejlesztésére.

 

Ferencz Kornél
Igazgatóság elnöke